Profil

Om mig


Jeg født i Aalborg i 1953 og har boet i Middelfart siden 1980


 • Uddannet Cand. pæd. psych. fra Dansk Pædagogisk Universitet i 1995
 • Autoriseret af Psykolognævnet
 • Specialist i Psykoterapi
 • Overenstkomst med Sygesikringen


Derudover er jeg gennem kurser og efteruddannelser uddannet i:


 • Tegneterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi – tilknytningsteoretisk tilgang
 • Klinisk hypnose
 • Psykologisk undersøgelsesmetodik
 • – herunder adskillige kurser og supervision i den ustrukturerede personlighedstest, Rorschach
 • Mindfulness
 • Arbejde med børn og familier med særligt vanskelige vilkår


Jeg har tidligere været ansat i Pædagogisk psykologisk rådgivning i et par kommuner.

Derudover har jeg en er årrække været psykolog på en observations- og behandlingsinstitution for børn fra vanskeligt stillede familier.

Jeg har derfor en særlig interesse og baggrund for undersøgelse og behandling af børn og familier med vanskelige vilkår.

Herunder svære familiesamtaler og småbørns- og spædbørnsterapi.

Jeg har efterhånden mange års erfaring i forældreevneundersøgelser, børnepsykologiske undersøgelser samt voksenpsykologiske undersøgelser.


Medlem af:

 • Dansk Psykologforening
 • Psykologfagligt selskab for klinisk hypnose
 • Psykoterapeutisk selskab
 • Institut for Personlighedsteori og psykopatologi
 • The International Rorschach Society
 • Familiepsykologisk Forening

Psykolog Grethe Møldrup-Koch

Teglgårdsparken 116

5500 Middelfart

Tlf.: 40 68 40 84

moeldrupkoch@mail.dk


CVR: 25 30 97 74